טקסט חלופי

אחריות תאגידית

במקביל להתפתחות התחרות הגלובלית, וההבנה כי צמיחה בת - קיימא חייבת להישען על ראיה כוללת של צרכיהם והעדפותיהם של מחזיקי העניין, החלה להתפתח בשנים האחרונות גישה ניהולית המדגישה את חשיבות האחריות התאגידית.
במסגרת האחריות התאגידית פועל הארגון על פי אמות מידה אתיות ותורם לפיתוח כלכלי תוך שיפור איכות החיים של העובדים, הקהילה המקומית, הספקים והחברה בכללותה.
גופים רבים החלו לפעול בשנים האחרונות בתחום האחריות התאגידית, פעילות אשר מתעצמת ותופסת מקום משמעותי בעשייה היום יומית.

חושן מסייעת ללקוחותיה לגבש תפישת הפעלה ותוכנית יישום לפעילות ב- 3 עולמות תוכן מרכזיים:

 • ממשל תאגידי- דיווחים לדירקטוריון, זכויות אדם ואתיקה.
 • אחריות חברתית- השפעות על עובדים, לקוחות וספקים.
 • אחריות סביבתית- השפעות סביבתיות ישירות ועקיפות.

 

כחלק משירותיה, מלווה חושן את לקוחותיה משלב גיבוש התפישה ועד ליישום הפעילות בתחום:

 • הגדרת מדיניות.
 • גיבוש תפישת הפעלה.
 • הגדרת תפקיד ותחומי אחריות מנהל האחריות ההתאגידית.
 • קביעת תחומי האחריות של הפונקציות השונות בארגון.
 • הגדרת ממשקי עבודה.
 • גיבוש שגרות עבודה, פורומים וועדות ושגרות דיווח.
 • גיבוש תוכנית עבודה.
 • הגדרת אופן ביצוע הבקרה וקביעת מדדים.
 • כתיבת נהלים.
 • תקשור השינוי לגורמים הרלוונטיים.
 • בניית תוכנית הטמעה לחיזוק המודעות בקרב העובדים.