טקסט חלופי

אשראי

העיסוק באשראי הינו מרכזי בליבת הפעילות של הבנקים - בין אם מדובר באשראי עסקי, צרכני או משכנתאות.
לצד היותו של תחום זה בעל פוטנציאל לרווחיות (ולכן גם תחרותי), תחום האשראי כפוף לרגולציה הולכת ומתגברת (באזל).
האתגר המרכזי בניהול האשראי הוא איזון בין ההיבטים השונים בפעילות:

 1. ההיבט השיווקי - מהירות המענה ללקוח ותמחור האשראי ביחס למתחרים.
 2. ההיבט המקצועי - היכולת לתת מענה איכותי לעסקאות מגוונות ומורכבות.
 3. היבטי רגולציה וניהול סיכונים - מתן אשראי המותאם להוראות הרגולציה ולמדיניות ניהול הסיכונים של הבנק.

לחושן ניסיון רב בפרויקטים לשיפור ניהול האשראי, על היבטיו השונים:

 • שיפור וייעול תהליכי אישור האשראי במספר בנקים.
 • תכנון פונקציות ותהליכים לאנליזה ולבקרת אשראי.
 • רה ארגון של סניפים ומרכזי עסקים, לשיפור ניהול סיכוני האשראי ומקסום אפקטיביות הפעילות מול לקוחות צרכני אשראי.
 • רה ארגון בחטיבות ואגפים עסקיים המובילים את הפעילות מול לקוחות עסקיים.
 • ניתוח ועיצוב מערכות מידע תומכות לניהול ובקרת האשראי והפקת מידע ניהולי.
 • גיבוש מסמכי מדיניות לניהול סיכוני האשראי.
 • גיבוש תהליכי אישור משכנתאות.
 • אפיון יחידות העוסקות באישורי משכנתאות.