טקסט חלופי

בנקאות מסחרית

לקוחות עסקיים מסחריים הינם לקוחות עסקיים המשתייכים לפלח ה"אמצעי" של הלקוחות העסקיים.
לקוחות אלו הינם בעלי היקפי אשראי של עשרות מיליונים - הם אינם שייכים לקטגוריית העסקים הקטנים אך גם לא לקבוצת התאגידים הגדולים ביותר במשק.

הגדרת הלקוח המסחרי אינה חד משמעית. בישראל מקובל הטווח להגדרת לקוח כמסחרי אם הינו בעל מסגרת אשראי של 5-10 מיליון ש"ח עד 80-100 מיליון ש"ח.

פלח הלקוחות המסחריים הינו פלח המבוקש ומחוזר כיום ע"י כלל הבנקים, אשר מקיימים תחרות עזה ביניהם על מימון עסקאות ללקוחות אלו. התחרות עזה במיוחד בקרב הבנקים הגדולים.

לחושן ניסיון רב בפרויקטים בתחום הלקוחות העסקיים מסחריים, כולל:

  • רה ארגון של סניפים ומרכזי עסקים, למקסום אפקטיביות הפעילות מול לקוחות מסחריים.
  • רה ארגון בחטיבות ואגפים עסקיים המובילים את הפעילות מול לקוחות מסחריים.
  • הטמעת תפישת השירות, מבנה ארגוני תומך ותהליכי עבודה בעשרות סניפים מסחריים.
  • שיפור וקיצור תהליכי אישור האשראי.
  • אפיון תהליכי בקרת וניתוח אשראי.