טקסט חלופי

בנקאות פרטית וייעוץ השקעות

תחום הבנקאות הפרטית הינו תחום ותיק בעולם הבנקאות, אשר בבסיסו עומדים שירותי בנקאות דיסקרטיים ואקסקלוסיביים לקבוצה נבחרת של לקוחות. שירותים אלו כוללים בין היתר שירותי בנקאות, שירותי ייעוץ השקעות ושירותים נוספים בהתאם למדיניות ואסטרטגיה שהוגדרה ע"י הבנק.
תחום הבנקאות הפרטית משתנה ומתפתח בשנים האחרונות, בעיקר עקב דרישות רגולציה חדשות אשר מגבילות את יכולתו של הבנק לתת שירות דיסקרטי כבעבר. כפועל יוצא, נדרשים הבנקים להתאים את השירותים הניתנים ללקוחותיהם, תוך התמודדות עם תחרות הולכת וגוברת מצד בנקים רבים בארץ ובעולם אשר מציעים שירותים דומים.

לחושן הנדסת שירותים פיננסיים מומחיות רבה בתחום הבנקאות הפרטית, הכוללת:

  • הגדרת תפישת שירות מתאימה לבנקאות הפרטית.
  • קביעת מדדים ויעדים.
  • אפיון מפורט של שגרת העבודה של עובדי הבנקאות הפרטית בבנק, בדגש על מנהלי הלקוחות.
  • הטמעת מודלי הפעלה של הבנקאות הפרטית בשטח, לרבות ליווי יישום שגרות ותהליכי ניהול ובקרה.  

 

הפתרונות המוצעים על ידנו נתפרים במיוחד על פי צרכי הלקוח ומאפשרים ניצול יעיל יותר של משאבי הארגון תוך שימת דגש על איכות השירות הניתן ללקוח.