טקסט חלופי

ייעוץ משפטי

המחלקות המשפטיות בארגונים מושפעות בשנים האחרונות מהתפתחות בסביבה העסקית בה הם פועלים ושינויים ברגולציה, כתוצאה מכך קיימת השלכה על הצורך בייעוץ משפטי בארגון, דבר המחייב הגדרת תכולת שרותי המחלקה המשפטית, ממשקי עבודה ורמות שירות דיפרנציאליות למול היחידות הארגוניות השונות והיחידות העסקיות.

לחברת חושן היכרות מעמיקה עם מערכי ייעוץ משפטי במוסדות שונים בארץ, לרבות:

  • שיפור ועיצוב מחדש של תהליכי עבודה.
  • גיבוש מבנה ארגוני אופטימאלי לתמיכה ביעדי המערך.
  • הגדרות תפקיד.
  • גיבוש תפישת שירות, כולל הגדרת הסכמי שירות (SLA).
  • הגדרת דרישות לתמיכת מערכות המידע וליווי יישום.
  • תקינה והערכת היקפי כ"א נדרשים ליישום תפישת השירות והפונקציות הארגוניות השונות.
  • שיפור ניצולת המשאבים העומדים לרשות המחלקה המשפטית.