טקסט חלופי

ייעוץ פנסיוני

רפורמת בכר, אשר חייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שנוהלו על ידם, אפשרה להם להפוך למפיצים של תכניות ביטוח פנסיוניות באמצעות הכשרת יועצי ההשקעות כיועצים פנסיוניים אובייקטיביים.
עם יישומה ההדרגתי של הרפורמה החלו הבנקים להיערך ולגבש תהליכים ושירותים בתחום הייעוץ הפנסיוני.

היערכות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני הינה מורכבת למדי, כיוון שהיא כוללת:

  • הכשרת מערך רחב של יועצים פנסיוניים.
  • הקמת יחידת ייעוץ פנסיוני מרכזית ומערך שיווקי.
  • יישום תהליכים תפעוליים לממשק בין היחידה המרכזית ליועצים.
  • יישום והטמעה של מערכות ייעוץ חדשות ומורכבות.
  • כינון ממשקי עבודה עם יצרני מוצרים פנסיוניים ועם מעסיקים.

 

לאור מורכבות הנושא, תכנון נכון של מערך הייעוץ הפנסיוני בבנק ויישום של תהליכי עבודה אפקטיביים, הינם קריטיים להקמת מערך ייעוץ פנסיוני רווחי ויעיל.

חושן, אשר ליוותה תהליכים אלו במספר בנקים, הינה מומחית בשיפור מערכי ייעוץ פנסיוני בבנקים – בכלל זה גיבוש תפיסה תפעולית לפעילות, אפיון תהליכי עבודה (מול לקוחות, מול מעסיקים ומול חברות ביטוח פנסיוני), הגדרת דרישות לשדרוג מערכות המידע והכנת נהלי עבודה.