טקסט חלופי

מסחר בשוק ההון

פעילות המסחר בשוק ההון מהווה מקור משמעותי להכנסות של גופים פיננסיים מחד ומאידך מוקד עתיר סיכונים.
צמיחת פעילות המסחר בשוק ההון ומורכבות המכשירים הפיננסיים, לצד הקטנת המרווחים הפיננסיים כתוצאה מהגידול בתחרות והגברת הרגולציה, הביאו לכך שגופים פיננסיים רבים בשנים האחרונות ביצעו מהלכים של רה ארגון, ייעול ושיפור מערך הסיכונים.

לחברת חושן היכרות מעמיקה עם מכלול מערכי מסחר במסגרת פרויקטים שונים שבוצעו בגופים פיננסיים ובראשם בנקים מובילים בישראל, ביניהם: 

 • ניהול פרויקט איחוד חדרי עסקות ומערכים עורפיים.
 • רה ארגון חדרים עורפיים (Back Office).
 • רה ארגון יחידות Middle Office.
 • רה ארגון יחידת מטה ושלוחת הסניף לניהול לקוחות מוסדיים.
 • רה ארגון מוקד מנהלי תיקים בתפישת one stop shop.
 • שיפור וייעול יחידה לניהול מוסדות פיננסיים זרים.
 • שיפור וייעול תהליכי היחידה למתן שירותי custody בני"ע ישראליים ללקוחות פיננסיים זרים.
 • הכנת מסמכי מדיניות לניהול סיכונים במערכי המסחר השונים.
 • סקרי סיכונים ביחידות שונות במערך חדרי העסקות.
 • אפיון דרישות למערכת למסחר ישיר ללקוחות.
 • הכנת נהלי עבודה ליחידות שונות, כגון: מערך עורפי- Back Office, פיתוח מוצרים.