טקסט חלופי

מרכזים תפעוליים

ריכוז הפעילות התפעולית ושירותי התמיכה לסניפים במרכזים תפעוליים מאפשרת לארגונים לפנות את זמן העובדים בנקודות השירות (סניפים) לעיסוק בפעילות מייצרת רווח, כגון שיווק ומכירות.
בהתאם למתודולוגיית ה - Lean Branch, הרווחת בעולם השירות, מרוכזים תהליכי ה - Back Office והפעילות הלוגיסטית במסגרת ארגונית ופיזית ייעודית המאפשרת התייעלות בתהליכי עבודה וניהול ממוקד, תוך חיסכון משמעותי בעלויות התפעול.
על אף התועלות הרבות, ניהול מרכזי תפעול מהווה אתגר ארגוני מורכב.
חשיבותם של המרכזים עולה ככל שהם מרכזים יותר מפעילות הארגון, ובהתאם עולה הסיכון התפעולי. בנוסף, מרכזים אלו מתאפיינים בריבוי תהליכים ובעבודה מסביב לשעון, הנובעת מאילוצי פעילות הסניפים והמערכת הארגונית.
 

לחברת חושן ניסיון מוכח רב בעבודה בשיתוף עם הנהלות מרכזים תפעוליים ומגוון שירותים המיועדים לייעול תהליכי העבודה, הטמעת שיטות עבודה חדשניות ויישום מבנים ארגוניים מיטביים לתמיכה בפעילות וביעדי הארגון, לדוגמה:

  • גיבוש תפישת הפעלה וגיבוש מבנה ארגוני "מבוסס פעילויות" למרכז תפעולי.
  • שיפור תהליכי עבודה במרכז תפעולי.
  • הערכת צרכי כ"א ושינוי בחלוקת העבודה במרכז תפעולי, לרבות זמני משמרות.