טקסט חלופי

משאבי אנוש

המשאב האנושי הינו מרכיב מהותי בהצלחתו של כל ארגון.
בארגונים פיננסיים, עלויות השכר הינם בד"כ מרכיב עיקרי בהוצאות, העשוי להגיע לכ- 70% מכלל עלויות התפעול.
לאור זאת קיימת חשיבות מכרעת בניהול ותפעול יעיל וכלכלי של משאבי האנוש בארגונים פיננסיים.


לחברת חושן היכרות מעמיקה עם תהליכי ניהול משאבי אנוש ויחידות ניהול משאבי אנוש במסגרת פרויקטים שונים שבוצעו בארגונים פיננסיים , ביניהם:

 • גיבוש תפישת ניהול תהליכי משאבי אנוש.
 • גיבוש תפישה לניהול התקן והמצבה (עץ ארגוני).
 • שיפור השירות והתייעלות ביחידות משאבי אנוש.
 • ניהול ושיפור ביצועי העובדים באמצעות הקמת מערכי מדידה והטמעת מצויינות.
 • ניתוח עיסוקים והגדרות תפקיד.
 • שיפור תהליכי העבודה בתחום משאבי אנוש (מיון, גיוס, תפעול ורווחה).
 • תקינת כ"א למגוון של יחידות ארגוניות (מטה וקו)
 • הכנת נהלי עבודה לתפעול יעיל ומבוקר של תהליכי ניהול משאבי האנוש.
 • התאמת מודל בינלאומי לקביעת מדרג ארגוני של מנהלים.
 • הכנת RFP וסיוע בבחירת מערכת מידע לניהול משאבי אנוש.
 • הגדרת דרישות וליווי הטמעת מערכות לניהול משאבי אנוש (כולל מערכת SAP HR).