טקסט חלופי

ניהול ובקרת סיכונים

הפעילות העסקית והתפעולית בארגונים טומנת בחובה חשיפה לסיכונים מהותיים וייחודיים.
חוסר היציבות של שוקי העולם, מדגישה את הצורך בהיערכות ארגונית הולמת, בכללה פיתוח ויישום של תהליכי זיהוי, בקרה וצמצום של סיכונים.
יתרה מכך, הרחבת הנחיות הרגולציה בשנים האחרונות, בדגש על הוראות רגולציה בינלאומיות, המאומצות ע"י הרגולטור המקומי, מחייבות את הארגונים בישראל בתהליכי ניהול סיכונים הכפופים לסטנדרטים בינלאומיים.

לחברת חושן היכרות מעמיקה עם מתודולוגיות ניהול סיכונים במסגרת פרויקטים שונים שבוצעו במספר ארגונים בישראל, ביניהם:

  • גיבוש מסמכי מדיניות לניהול של מגוון סיכונים, כגון: סיכון אסטרטגי, סיכון שוק, סיכון תפעולי, סיכון סליקה.
  • סקרי סיכונים במגוון יחידות ונושאים בבנקאות: חדרי עסקות, נוסטרו, חדרים עורפיים, שירותים/מוצרים חדשים חוצי בנק.
  • עריכת סקרי פערים בנושאי רגולציה שונים, כגון: באזל II, ציות, מניעת הלבנת הון.
  • גיבוש תפישה וליווי הקמת מערך לניהול סיכונים בראשות קצין סיכונים ראשי במספר מוסדות.
  • גיבוש נהלי עבודה ליחידות בקרת סיכונים.