טקסט חלופי

ציות ומניעת הלבנת הון

"מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית מחייבים את התאגיד הבנקאי למשנה הקפדה על קיום מכלול החובות שחלות על התאגיד בקשריו העסקיים עם לקוחותיו.
נקודת המבט הצרכנית בניהול עסקים בנקאיים, מקבלת בשנים האחרונות דגש ניכר בתהליכי החקיקה ובאופן ההתייחסות של הרשויות הן בארץ והן בעולם.
אחת התוצאות של מגמה זו הינה הרחבה מהותית של העניינים בהם נוסחו חובות החלות על התאגיד הבנקאי ביחסיו עם לקוחותיו ולכך השלכות ניכרות - ארגוניות, נוהליות ועסקיות".

(מתוך ניהול בנקאי תקין, הוראה 308)


לחברת חושן היכרות מעמיקה עם תחום הציות ואיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור במסגרת פרויקטים שונים שבוצעו בארגונים פיננסיים מובילים בישראל, ביניהם:

  • בחינות ארגוניות ביחידות ומערכי ציות ואיסור הלבנת הון.
  • מיפוי מפורט ותיעוד זרימת המידע לביצוע הדיווח האובייקטיבי, כולל זיהוי ליקויים והצעות לייעול התהליך ושיפור מערכות המידע המשתתפות.
  • מיפוי פערי מערכות המידע ליישום התיקונים לצו איסור הלבנת הון.
  • גיבוש תפישת הפעלה ליחידת קצין ציות ראשי ואפיון תהליכי עבודה מפורטים וכלי עבודה ליחידה.