טקסט חלופי

היערכות ליישום הוראות רגולציה ובחינת עמידה בדרישות רגולציה

 

זה לא סוד שהרגולציה במשק רק הולכת ומעמיקה. מגמה זו מאלצת ארגונים רבים להתמודד מדי יום עם דרישות רבות ומורכבות הגוזלות משאבים ומשפיעות על מכלול היבטים. כל ארגון מחויב להיערך ליישום יעיל ואפקטיבי, העונה באופן מלא לדרישות הרגולטור. היערכות שגויה עלולה להוביל לתוצאות הרות אסון.

היערכות נכונה כוללת מיפוי מפורט של דרישות הרגולציה ותיעוד שלהן. בהמשך מתבצע ניתוח מובנה של משמעות הדרישות ונערכים סקרים לזיהוי וניתוח פערים בין המצוי לרצוי, כלומר בין המצב הקיים בארגון ובין הדרישות הרגולטוריות העדכניות.
הפערים עשויים להיות בהיבטים שונים, בין השאר בתהליכי עבודה, במערכות ובמיכון, בדיווחים או בתהליכי בקרה.
ליישום אפקטיבי, היערכות חכמה כוללת הגדרת תהליכים מובנים לסגירת הפערים.


התמחותנו בתהליך האבחון וההיערכות מאפשרת לארגונים שאנו מלווים להמשיך ולהשקיע משאבים בהרחבת הפעילות העסקית ובהשגת יעדיהם, לצד ההיערכות הנדרשת לעמידה בדרישות הרגולטוריות.

במסגרת גיבוש ההיערכות הנדרשת ליישום מלא של הרגולציה מתבצעים מספר תהליכים:

  • אפיון תהליכי עבודה.
  • אפיון דרישות לשינויים במערכות.
  • אפיון בקרות.
  • כתיבת מסמכי מדיניות ונהלים.
  • שינויים בהיערכות הארגונית והתפעולית הקיימת.