טקסט חלופי

פרויקטים כלבבנו

בית החולים הוטרינרי שבספארי רמת גן פנה לחושן בבקשה לסיוע בהערכת צרכי כ"א לטיפול בחיות הבר.
הרקע לבקשה היה גידול של כ- 60% במספר חיות הבר שהגיעו לטיפול בבית החולים בשנים האחרונות ועומס רב שנוצר על עובדי בית החולים. 

במסגרת הפרויקט נעשה שימוש במודל תקינה תוך שימוש בנתוני הפעילות שנאספו במסגרת חקר עבודה בספארי.

הפרויקט הוכתר כהצלחה, ובמסגרת המלצותיו:

  1. מיקוד תפקידים והגדרה מיטבית של תחומי אחריות.
  2. שיפור איכות הטיפול הווטרינרי והשיקומי לחיות הבר.
  3. התאמת תקינת כ"א בהתאם לפעילויות בית החולים.
  4. הקטנת העומס על צוות ביה"ח.
  5. קיצור זמני התגובה לחיות הבר בתקופות עומס.
  6. שיפור המקצועיות עקב עידוד פעילות אקדמית.