יעדי הפרויקט
שיפור היעילות, האפקטיביות וחווית המבוטח במסגרת פעילות אישורי תרופות בקופת חולים.
שיטת העבודה
סקירת חומרי רקע (נהלי עבודה, הוראות רגולטוריות, תלונות מטופלים, דו"ח פניות הציבור, סקרי שירות, ועוד).
לימוד מערכות מידע - היכרות עם מערכות שותפות וניתוח תמיכתן בתהליכים העסקיים, בניהול ובקרת הפעילות, בהנגשת השירות למבוטחים, ועוד.
ראיונות ותצפיות (גורמי מטה אחראים, מנהלים, מנהלי מוקדי האישורים ועובדים מייצגים, גורמים בשטח – מנהלים, רופאים ומזכירות וגורמים משיקים במטה ובשטח).
איסוף וניתוח נתונים כמותיים (היקפי פעילות, שונות בין גורמים מאשרים, אפקטיביות הפעילות, שיעורי אישור ודחייה ועוד).
המלצות ותוצאות
גיבוש מדיניות סמכויות אישור, בחינה ואישור בקשות, תעדוף ספקים ועוד.
טיוב סמכויות אישור.
צמצום פעולות הדורשות אישור והגדרת תבחינים לצורך באישור.
אפיון הפעילות במוקדים והטמעת שינויים בפעילותם (כתיבת תיקי יישום הכוללים מבנה ארגוני, הגדרות תפקיד, תהליכים, שגרות ניהול).
פיתוח כלי מדידה ובקרה לשימוש המוקד והשטח.
גיבוש והטמעת חומרי הדרכה.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות