יעדי הפרויקט
יעדי הפרויקט כללו 3 אתגרים מרכזיים
שיפור וייעול פעילות יחידת מערכות מידע
התאמה לצרכי הלקוחות
התאמה לסביבה טכנולוגית משתנה
שיטת העבודה
ניתוח מצב קיים וזיהוי אתגרים – ראיונות עם מנהלים, עובדים וגורמים משיקים סקירת חומרי רקע ומידע כמותי סיעורי מוחות בנצ'מארק מול יחידות דומות תצפיות על תהליכי העבודה
גיבוש מבנה ארגוני ותפישת הפעלה – הגדרת מבנה ארגוני לתמיכה בפעילות הגדרת תפישת השירות הגדרת יעדים לפעילות הגדרות תפקיד ותחומי אחריות
גיבוש המלצות לשיפור והתייעלות בתהליכי העבודה והערכת משאבים
אתגרים מרכזיים
הגדרת מבנה ארגוני ממוקד תחומי פעילות, ובחלוקה לפי עולמות תוכן, ליצירת מוקדי ידע וסינרגיה.
הקמת יחידת הנדסת תהליכים להגברת הזיקה בין יעדים עסקיים והוצאות ע"י איתגור דרישות משתמשים.
הפחתה הדרגתית של כ-15% ממצבת העובדים
גמישות גבוהה במשאבי כ"א ואיוש דינאמי בהתאם לתו"ע
שיפור תהליכי תכנון, ניהול ובקרת תהליכי ניהול הפרויקטים והפיתוח.
שיפור תהליכי תמיכת משתמשים והסדרת אופן הפנייה למערך
המלצות ותוצאות
הגדרת מבנה ארגוני ממוקד תחומי פעילות, ובחלוקה לפי עולמות תוכן, ליצירת מוקדי ידע וסינרגיה.
הקמת יחידת הנדסת תהליכים לגברת הזיקה בין יעדים עסקיים והוצאות ע"י איתגור דרישות משתמשים
הפחתה הדרגתית של כ-15% ממצבת העובדים
שיפור תהליכי תכנון, ניהול ובקרת תהליכי ניהול הפרויקטים והפיתוח.
גמישות גבוהה במשאבי כ"א ואיוש דינאמי בהתאם לתו"ע.
שיפור תהליכי תמיכת משתמשים והסדרת אופן הפנייה למערך
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות