יעדי הפרויקט
שיפור וייעול תהליכי עבודה
חלוקה מחודשת של תחומי אחריות
הערכת משאבים נדרשים
שיטת העבודה
מיפוי מצב קיים וזיהוי ממצאים
עריכת סדנת סיעור מוחות עם כלל העובדים
ראיונות עם עובדים, לקוחות פנים ומנהלים בחברה
סקירת חומרי רקע
איסוף וניתוח נתונים כמותיים
המלצות ותוצאות
מבנה ארגוני משופר והגדרת חלוקת תחומי אחריות ביחידות, לחיזוק המקצועיות, השירות ואיזון העומסים.
ייעול תהליכי עבודה, כולל צמצום תהליכי הבקרה הקיימים
שילוב תהליכי ניהול ומדידה כחלק משגרת העבודה במחלקה
מיכון תהליכי עבודה ידניים לניצול מיטבי של משאבי כוח אדם
הוגדר מתווה מפורט ליישום
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות