יעדי הפרויקט
להביא לשיפור ולהתייעלות המערך לייעוץ משפטי ולהתאימו לסביבה התחרותית המשתנה.
שיטת העבודה
סקירה ואיסוף של חומרי רקע, עריכת תצפיות איכותיות, סדרת ראיונות עם עובדים, מנהלים וגורמים משיקים לארגון, בחינת השירות באמצעות עריכת סקר לקוחות, ניתוח ועיבוד נתונים כמותיים.
גיבוש המלצות מבנה ארגוני, ממשקי עבודה ותהליכים, רמות שירות, אפיון תפקידים, הערכת צורכי כוח אדם ועוד.
יישום תוצרי העבודה בפועל שכלל את ניהול השינוי, הכנת נהלי עבודה פנימיים, הכנת טפסים ודו"חות נוספים.
המלצות ותוצאות
שיפור השירות הניתן ע"י המערך ללקוחותיו וגידול ביעילותו
זמני התגובה קטנו ומספר הפיגורים קטן.
אוזן העומס בין עורכי הדין של המערך ע"י מיקוד תכולת הפעילות.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות