יעדי הפרויקט
בחינה ארגונית מקיפה לצורך התייעלות וקליטת פעילות מהסניפים
שיטת העבודה
חקר ומיפוי כלל תהליכי העבודה במרכז באמצעות איסוף מידע כמותי ממערכות המידע.
ראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטיים ותצפיות איכותיות אחר פעילות העובדים.
גיבוש מבנה ארגוני לתמיכה מיטבית ביעדים ובמאפייני הפעילות.
הערכת צורכי כוח אדם.
הגדרת היקף המשרות הנדרש לפעילות המרכז התפעולי.
תכנון משמרות העבודה מחדש כך שיתאימו לאילוצים השונים במטרה להביא לחסכון בשעות נוספות. 
המלצות ותוצאות
שיפור כולל בטיב ומהירות השירות שמעניק המרכז לסניפי הקבוצה הבנקאית.
פינוי זמן של כ -20% בהיקף המשרות במרכז אשר מאפשר הרחבת פעילות המרכז וקליטת פעילות נוספת מהסניפים.
פינוי זמן הפקידים בסניפים לביצוע פעילות שיווק ומכירות בעקבות העברת פעילות למרכז התפעול הבנקאי.
צמצום של כ-50% בהיקף השעות הנוספות.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות