יעדי הפרויקט
בחינת ההיערכות הנדרשת של מוקדי האשראי המרחביים המטפלים בלקוחות העסקיים של החטיבה הקמעונאית.
שיטת העבודה
ביצוע חקר ומיפוי של היקף הפעילות ורמת התעסוקה של עובדי המוקד.
בחינת המבנה הארגוני וחלוקת האחריות.
ניתוח תמהיל פעילות של מנהל המוקד, ראשי הצוותים והרכזים .
אפיון של תהליכי העבודה המצויים במוקד.
ניתוח ממצאי המצב הקיים.
בניית מפתחות תקינה לרכזי אשראי, כלכלנים ופקידים.
גיבוש המלצות להיערכות ארגונית במצב הקיים ובגידול עתידי.
המלצות ותוצאות
שימור אסטרטגיית ההפעלה של המוקדים ומיקודם בתהליכי אשראי.
הגדרת תשתית ארגונית שתתמוך בגידול משמעותי בפעילות.
הוספת פונקציות תפעוליות וניהוליות.
חלוקת מחדש של תחומי האחריות בין המוקד לסניפים.
מיסוד בקרות תקופתיות ושיפור תהליכי המדידה והבקרה אחר ביצועים.
מיקוד השירות בלקוחות עסקיים נבחרים של החטיבה.
פינוי זמן של הרכזים וראשי הצוותים לטובת פיתוח עסקים והעמקת פעילות- הגברת המכירות.
פינוי של עד כ- 30% בממוצע בכמות התיקים של כל צוות, ועד 10 תיקים בממוצע לעובד.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות