יעדי הפרויקט
בחינת כדאיות הקמת מערך עורפי אשר יטפל בתחזוקת משכנתאות קיימות, חלף הפעילות המבוצעת בסניפים.
שיטת העבודה
מיפוי מצב קיים
עריכת ראיונות וסקר טלפוני עם פקידי המשכנתאות בסניפים ובמטה
איסוף חומרי רקע וניתוח נתונים כמותיים
מיפוי תהליכי העבודה, ריכוז נהלי עבודה ומיפוי פונקציונאליות מערכות המידע
ניתוח נתונים ומשמעויות:
ניתוח המתבסס על שני פרמטרים בכל סניף: מספר תיקים לתחזוקה לפקיד בסניף וממוצע חודשי של הלוואות חדשות לפקיד.
בניית מודל תקינה פרמטרי לשם הערכת תשומות כ"א המושקעות בסניפים במכירה ובתחזוקה.
תוצאות הניתוח והערכת התשומות המושקעות , הופקו באמצעות מודל "חזית היעילות".
הצגת חלופות:
הצגת חלופות להמשך הפעילות: המשך הפעילות ללא מערך עורפי לתחזוקה וריכוז פעילות התחזוקה במערך עורפי.
ניתוח משמעויות ארגוניות ותפעוליות. בחינת היתרונות והחסרונות של כל חלופה.
מתן המלצה לפעילות המשך.
המלצות ותוצאות
מתן כלי להנהלה לקבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבי פקידי המשכנתאות בסניפים.
סיוע להנהלת הבנק בנוגע להחלטה על הקמת מערך עורפי.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות