יעדי הפרויקט
התאמת תפישת הפעילות בסניפים המסחריים לאור עליה בהיקפי הפעילות, הגידול במורכבות העסקאות והתגברות הרגולציה (ציות ואיסור הלבנת הון).
שיטת העבודה
גיבוש תפישת :ההפעלה
הגדרות תפקיד וחלוקת תחומי אחריות
מיפוי פעילויות ותהליכים וגורמים מעורבים
קביעת שגרות ניהול
קביעת מדדים להצלחת הפרויקט ושגרות למעקב ודיווח
בניית תיק יישום:
הגדרת מטרות השינוי ופירוט שלבי ההטמעה ותוכנית למדידת ההטמעה והצלחת השינוי
הגדרת התפקידים החדשים ואפיון פעילות בעלי תפקידים
הגדרת שגרות ניהול וכלים ניהוליים
פירוט תהליכי העבודה שהשתנו
גיבוש תוכנית עבודה להטמעת השינוי בכלל הסניפים.
הערכות להצגת השינוי לעובדים - סיוע להנהלת החטיבה בתקשור השינוי.
התנעת הפרויקט בסניפים.
ליווי היישום.
המלצות ותוצאות
גידול בפעילות העסקית.
מיקוד תפקידים ויצירת תחומי התמקצעות.
שיפור איכות הטיפול בבקרות.
שיפור ניהול הסיכונים ואיכות ועדות האשראי.
העמקת הקשר עם הלקוח.
קיצור זמני תגובה.
שיפור המקצועיות.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות