יעדי הפרויקט
שיפור תפישת ההפעלה של יועצי ההשקעות בסניפי הבנק ותקינת כוח אדם בפעילות.
שיטת העבודה
סקירת הפעילות - קריאת חומרי רקע, התעדכנות בפרויקטים, ראיונות עומק עם מגוון בעלי תפקידים.
ניתוח מצב קיים:
לימוד מאפייני הפעילות, יעדים ותפישת ההפעלה הקיימת של מערך היועצים בסניפים.
ניתוח נתונים במגוון נושאים: פריסת היועצים, וותק, היקף תיקים מקושרים, שינויים במצבת הלקוחות, רווחיות, פרופיל סיכון, גודל תיק, היקף מאפייני שיחות הייעוץ ועוד.
ביצוע תצפיות וגיבוש מודל תקינה.
מיפוי הפעולות המרכזיות המבוצעות ע"י יועצי הבנק.
ביצוע תצפיות ומדידת זמנים לפעולות המרכזיות.
הפקת רישומי תפוקות היועצים הנמדדים ממערכות הבנק בתקופת התצפיות.
ניתוח הנתונים והפקת זמני תקן לפעולה (כולל העמסת פעולות שאין בגינן רישום תפוקה).
הפקת רישומי תפוקות כלל היועצים ממערכות הבנק בשנה האחרונה.
חישוב כמות המשרות הנדרשת.
המלצות ותוצאות
פוטנציאל התייעלות של כ- 10% משרות – ללא שינוי במודל ההפעלה.
ניתוח חלופות והמלצה על ריכוז היועצים במרכזים אזוריים.
הרחבה ומיקוד בייעוץ הניתן ללקוחות עסקיים.
הגדרת הרף הפיננסי האופטימאלי לצירוף לקוח לשירותי ייעוץ.
הגדרת שגרות ניהול קבועות והפצת עדכונים מקצועיים קבועים.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות