יעדי הפרויקט
הגדרת תפישת הפעלה ארגונית לפעילות ניהול המידע וה-BI.
הגדרת גבולות הגזרה בין היחידות העוסקות בפעילות, ובפרט בין חטיבת טכנולוגיות המידע לחטיבות העסקיות.
שיטת העבודה
ראיונות עם מנהלים ועובדים העוסקים בניהול המידע בארגון.
ניתוח היקף המשאבים המושקע בניהול המידע ו-BI.
ניתוח אתגרים הנובעים ייחודיים לבנק ישראל.
קריאת מחקרים וקבלת מידע מחברות מחקר.
עריכת בנצ'מארק מול בנקים מרכזיים, ארגונים עסקיים וציבוריים.
מיפוי צרכים עתידיים ואתגרים צפויים, בהתבסס על השוק.
המלצות ותוצאות
הגדרת גבולות גזרה וממשקים בין חטיבת טכנולוגיות המידע ליחידות העסקיות, ושיפור רמת השירות הניתנת ליחידות העסקיות.
מינוי CDO (Chief Data Officer) לתכלול הפעילות, והתווית אסטרטגיית ניהול המידע בבנק.
חיזוק ממשקי העבודה הבין יחידתיים באמצעות צוותי עבודה קבועים ואד-הוק לפיתוח המידע בבנק.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות