יעדי הפרויקט
חזון הפרויקט: מיכון מקסימלי של התהליכים האדמיניסטרטיביים מקבלת ההפניה הרפואית, דרך קביעת התור, קבלת ההתחייבות וקבלת השירות בפועל.
ניתוח משמעויות צפויות לכניסת מערכת ההתחייבויות לארגוני הבריאות, לצורך קידום היערכות תהליכית וארגונית להטמעתה
זימון תור מקוון לטיפול בבתי החולים בפורטל לאומי.
מחשוב תהליכי ההתחייבות הרב ארגוניים באמצעות העברת מידע בין קופ"ח והספקים.
שיטת העבודה
שלב א'- ניתוח המצב הקיים
-ניתוח תהליכי אב ותשתית ארגונית לטיפול בהתחייבויות וזימונים בארגוני הבריאות במצב הקיים
-ניתוח מסע המטופל
-ניתוח אתגרי ליבה
שלב ב'- ניתוח השפעות המערכת
-זיהוי נקודות הממשק הצפויות למערכת עם התהליך הקיים
-ניתוח השפעות המערכת על תהליכי העבודה והתשתית הארגונית בקופות החולים ובתי החולים
-גיבוש חלופות / כיווני פעולה להתמודדות כל אחד מסוגי הארגונים עם השפעות המערכת
-ניתוח משמעויות ליישום
שלב ג'- אפיון מפורט וליווי יישום
-אפיון מפורט של השינויים בתהליכים וליווי יישומם בארגונים – על פי צורך
המלצות ותוצאות
המלצות הפרויקט יישומו והוטעמו במלואן תוך ליווי שוטף של חברת חושן
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות