יעדי הפרויקט
שיפור המבנה הארגוני וחלוקת תחומי האחריות
שיפור תהליכי עבודה
הערכת היקף כ"א נדרש לפעילות האגף
שיטת העבודה
שלב א' – מיפוי הפעילויות המבוצעות וזיהוי ממצאים עיקריים
-ראיונות עם עובדים ומנהלים באגף
-איסוף וניתוח נתונים כמותיים
-תצפיות על תהליכי עבודה במחלקת הפקה וגביה
-עריכת סדנת סיעור מוחות עם כלל העובדים
שלב ב' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות להתייעלות ולשיפור ההערכות
-ניתוח הראיונות
-ניתוח הנתונים שנאספו
-ניתוח ממצאי הסדנא
-הערכת צרכי כוח אדם
שלב ג' – הערכת כ"א לפעילות ההפקה והגביה ובניית מודל תקינה בשיטת רגרסיה ליניארית
-מחקר עבודה רב תצפיתי במהלך 3 ימים
-ניתוח נתונים כמותיים שהופקו במהלך ימי המחקר
-בניית נוסחת מודל תקינת כ"א (רגרסיה)
המלצות ותוצאות
הוצע מבנה ארגוני מומלץ וחלוקת תחומי האחריות לרבות תפישת הפעלה במבנה החדש
הוגדרו עקרונות הפעלת האגף לרבות תפישת השירות, שיווק ופיתוח עסקי, ניהול יוזם ומערך יעדים ומדדים
המלצות לשיפור תהליכים אשר כללו את ממשקי העבודה של האגף עם יחידות נוספות בארגון, תהליכי גביה וחיתום
הוגדרה תוכנית יישום מפורטת
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות