יעדי הפרויקט
חסכון בעלויות.
שיפור וייעול תהליכי העבודה.
מיסוד מערך בקרה על הוצאות ההיסעים.
שמירה על רמת שירות נאותה לעובדים ולתלמידים.
שיטת העבודה
ניתוח מצב קיים (לרבות תהליכים, זמנים, עלויות,
-סבב פגישות עם מנהלי הבתים וגורמים רלוונטיים
-מיפוי הצרכים/אילוצים של כל בית ואופן העבודה מול חברת ההסעה
-ניתוח נתונים כמותיים
גיבוש תמונת מצב עדכנית וכיווני פעולה אפשריים לפתרון אתגרים שזוהו
הצגת מסקנות וכיווני פעולה להמשך
המלצות ותוצאות
הומלץ לארגון לצאת למכרז חדש
איחוד הבתים לשם הסעות העובדים
הגדרת בקרות (ממכונות ובקרות מטה)
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות