יעדי הפרויקט
שיפור תהליך רישום ודיווח ההשקעות, תוך מיקוד בנכסים סחירים, מביצוע העסקה ועד רישומה בספרים
עדכון מצבת הנכסים, והתמיכה המיכונית בעיבוד והצגת הנתונים העדכניים
איתור מוקדים לשיפור והתייעלות
שיטת העבודה
שלב א' ניתוח תהליך העבודה
-סקירת חומרי רקע, כגון נהלי עבודה, מסמכי מאפיון, הנחיות רגולציה רלוונטיות.
-ראיונות עם מנהלים, עובדים וגורמים משיקים בארגון לצורך מיפוי תהליכי העבודה, תוך מיקוד בדיווח העסקה ורישומה.
-ראיונות ותצפיות בשטח על תהליכי עבודה (הפקת מצבות והפקת ממשק מזומנים).
שלב ב' גיבוש המלצות לשיפור
-גיבוש המלצות לשיפור וייעול תהליך ההשקעות, בהתבסס על ניתוח המצב הקיים והתייחסות לאילוצים קיימים.
-סדנת סיעור מוחות להצגת כיווני הפעולה וגיבוש כיווני פעולה נוספים.
-הכנת מתווה ליישום ההמלצות, בהתבסס על התייעצות עם גורמים רלוונטיים בארגון.
-הגדרת דרישות מיכוניות לשיפור התהליכים, ובחינת מענה במערכות המידע (קיימות או חדשות).
-הערכת עלויות ראשוניות ליישום, על סמך נתונים והערכות שיתקבלו ממערכות מידע
המלצות ותוצאות
יישום תהליך Front to Back יאפשר להסתמך על מידע פנימי, תוך התאמה למידע המגיע מהבנקים לשיפור תהליכי הבקרה וההתאמות.
שיפור שעת הפקת המצבת למנהלי העסקים, באמצעות שיפורים מיכוניים ושימוש במידע הקיים במערכות החברה.
שיפור תהליכי קליטות הבנקים, וריכוזם בידי גורם יחיד.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות