יעדי הפרויקט
שיפור תהליכי העבודה והתאמת את היקף כ"א לעומסי העבודה.
שיטת העבודה
סבב ראיונות עם עובדי חדר הבקרה, מנהלים, קציני ביטחון אזוריים וגורמים בעלי ממשקי עבודה.
מיפוי מערכות המידע התומכות בתהליכים.
עריכת תצפיות במהלך העבודה במספר משמרות מייצגות.
איסוף נתונים כמותיים ממערכות המידע: מספר שיחות נכנסות, משכי המתנה, אירועים מטופלים במשמרת, איוש משמרות, ביצוע פרויקטים ועוד.
ניתוח כמותי של עומסי העבודה בחדר הבקרה, תמהיל הפעילות, תפוקות ורמות שירות.
זיהוי ממצאים בפעילות החדר.
גיבוש המלצות.
המלצות ותוצאות
הגברת המיקוד המבצעי של החדר לשם מענה מהיר לאירועים מתהווים (הפחתת סיכונים תפעוליים).
הפחתת עומסי העבודה והגברת היעילות.
חיזוק הרמה המקצועית.
הגברת זמינות העובדים לביצוע משמרות.
שיפור מתמשך בתפקוד החדר.
הגברת שביעות רצון העובדים.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות