יעדי הפרויקט
שינויים רבים בפעילות הסניפים עוררו צורך בגיבוש מודל תקינה חדש, תוך חקר מעמיק של הביקוש בסניפים, תשומות העבודה ותפוקות.
שיטת העבודה
איסוף וסקירת חומרי רקע נהלי עבודה, חוזרים, עבודות קודמות שבוצעו.
קיום ראיונות עם גורמים באגף ועם גורמים משיקים.
תצפיות איכותיות על תהליכי העבודה בכלל המשמרות.
איסוף מידע כמותי נתונים תפעוליים וניהוליים.
Benchmark מול המקובל במערכת הבנקאית.
גיבוש מבנה ארגוני לתמיכה אופטימאלית במטרות האגף ובתהליכים.
חלוקת תחומי אחריות בין היחידות במבנה החדש.
גיבוש המלצות נוספות בנושאים כגון: תהליכי עבודה, כ"א, קליטת פעילויות מהסניפים.
המלצות ותוצאות
הפרוייקט יושם בהצלחה תוך זמן קצר.
הפרוייקט יושם בהצלחה תוך זמן קצר.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות