יעדי הפרויקט
מיקוד תחומי האחריות בין המעורבים ושיפור ממשקי העבודה
שיפור והנגשת השירות ללקוחות
צמצום סיכונים תפעוליים
הגדלת הפוטנציאל העסקי
שיטת העבודה
שלב א' – ניתוח מצב קיים
-מיפוי תהליכי העבודה וחלוקת תחומי האחריות בפעילות
-מיקוד בתהליכים הדורשים שיפור
-זיהוי אתגרים עיקריים בתהליכים שבמיקוד
שלב ב' – גיבוש המלצות למיקוד חלוקת תחומי האחריות ושיפור התהליכים
שלב ג' – כתיבת נהלים
-תיעוד אופן ביצוע התהליכים העדכניים וחלוקת תחומי האחריות בביצועים במסגרת נהלי עבודה
המלצות ותוצאות
הוצע מתווה גיוס לקוחות אפקטיבי ויעיל
הוגדרו בקרות שוטפות
הוגדרו והוסדרו מס' תהליכים:
-טיפול בפניות של לקוחות וביצוע עדכונים שוטפים
-דיגיטציה במכירה והזמנת כרטיסים
-הקמת לקוחות במערכות המחשוב של הארגון
-הנפקת הכרטיסים ושליחה ללקוח
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות