יעדי הפרויקט
שינויים רבים בפעילות הסניפים עוררו צורך בגיבוש מודל תקינה חדש, תוך חקר מעמיק של הביקוש בסניפים, תשומות העבודה ותפוקות.
שיטת העבודה
סקירת הפעילות - קריאת חומרי רקע, התעדכנות בפרויקטים, ראיונות עומק עם מגוון בעלי תפקידים.
ניתוח מגמות ושינויים - המשפיעים על אופי הפעילות והשירות ועל תשומות הסניף.
ניתוח הביקוש לשירות - ניתוח פניות לקוחות בתקופה מייצגת בערוצים שונים.
מחקרי עבודה במדגם סניפים - שנבחר בשיתוף הלקוח (45 ימי עבודה ב6 סניפים).
יצירת מאגר מידע עדכני - תיקוף נתוני מחסן מידע בוצע מול הגורמים העסקיים.
ניתוח תמהיל הפעילות - זיהוי אלמנטים מרכזיים בפעילות הסניפים וניתוח רמת התעסוקה.
מדידות ישירות - תיקוף נוסף של פעולות נבחרות בעלות השפעה גבוהה על התקינה.
בנצ'מארק - לימוד מתודולוגיית תקינה ויחסי כיסוי בבנקים מובילים.
מידול - בניית מודלים לכל צוות / תפקיד.
הערכת פוטנציאל החיסכון.
המלצות ותוצאות
חיסכון פוטנציאלי של כ-15% מהתקנים, ללא שינוי במודל ההפעלה/היקפי הפעילות בסניפים.
שינוי במודל ההפעלה יאפשר התייעלות נוספת של עד 5% מהתקנים.
שיפור המענה לביקוש בזמני עומס ע"י שינוי היערכות הסניף וויסות משאבים.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות