יעדי הפרויקט
שיפור תהליכים ובבחינת תקינת כוח אדם הנדרשת.
שיטת העבודה
קבלת נתונים סטטיסטיים ממערכות בית החולים ותיקופם.
מיפוי והערכת משכי הפעילויות ע"י בעלי התפקידים.
עריכת ראיונות עם בעלי התפקידים.
עריכת תצפיות איכותיות.
בניית מודל תקינה דינאמי לתקינת כ"א נדרשת בבית החולים.
ניתוח תוצאות התצפיות בהתאם למודל התקינה.
גיבוש הגדרות תפקיד.
המלצות ותוצאות
מיקוד תפקידים והגדרה מיטבית של תחומי אחריות.
שיפור איכות הטיפול הווטרינרי והשיקומי לחיות הבר.
התאמת תקינת כ"א בהתאם לפעילויות בית החולים.
הקטנת העומס על צוות ביה"ח הקיים.
קיצור זמני טיפול בחיות הבר בתקופות עומס.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות