רגולציה וניהול סיכונים

אנו בחושן מסייעים ללקוחותינו בהתמודדות עם רגולציות וסיכונים והפיכתם לגורם מאיץ עבור חדשנות וצמיחה, תוך התאמה מקסימלית למציאות העכשווית ויישום בתהליכי העבודה.

צור קשר
אנו מלווים ארגונים בהכנה ויישום יעיל של דרישות רגולטוריות, לצד התאמות ותהליכים נדרשים, העונים באופן מושלם להנחיות החוק.
סקרי פערים
ביצוע סקרי פערים מול הוראות הרגולציה, תוך מיקוד בהשלכות הרגולציה על הארגון - תהליכי עבודה, מערכות מידע, משאבי אנוש והמבנה הארגוני הנגזר מיישום התקנה.
תכניות פעולה
הכנת תכנית פעולה ליישום מוצלח של הרגולציה, תוך מקסום היעילות ומזעור התנגדויות.
הטמעת רגולציה
יישום השינויים בפועל, כולל: הגדרת תהליכים, הערכת משאבים, המלצות טכנולוגיות בהיבט מערכות המידע ועוד.
הצורך בהטמעת רגולציה
הרגולציה במשק, היא מנת חלקו של כל ארגון, קל וחומר כשמדובר בגופים פיננסיים, חברות בענף הביטוח, בריאות או ממשלה. מגמה זו מחייבת את הארגון להתמודד עם דרישות רבות ומורכבות הצורכות משאבים ומשפיעות על מגוון שלם של היבטים, המחייבים היערכות יסודית ליישום יעיל ואפקטיבי. היערכות טובה יכולה להקנות לארגון צמיחה ואף יתרון תחרותי, בעוד שיישום לא מוצלח עלול להוביל לתוצאות הרות אסון.
המתודולוגיה שלנו
שיטת העבודה שלנו כוללת מיפוי מפורט של דרישות הרגולציה ותיעודן. בהמשך, נערך ניתוח מובנה של משמעות הדרישות ונערכים סקרים לזיהוי וניתוח פערים בין המצוי לרצוי, כלומר בין המצב הקיים בארגון לדרישות הרגולציה הנוכחיות. הפערים עשויים להיות בהיבטים שונים, כגון תהליכי עבודה, מערכות טכנולוגיות, תהליכי דיווח או בקרה.
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות